Để hiểu sâu hơn về axetilen C2H2 có công thức cấu tạo như thế nào, tính chất hoá học của axetilen là gì? có ứng dụng gì trong thực tế, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Tính chất vật lý của axetilen (C2H2)
- Axetilen C2H2 là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí (d=26/29).

II. Cấu tạo phân tử của Axetilen (C2H2)
- Trong phân tử axetilen có một liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon. Công thức cấu tạo của axetilen như sau: H – C Axetilen C2H2 cấu tạo phân tử. Tính chất hoá học của axetilen và bài tập 10C- H; viết gọn HC Axetilen C2H2 cấu tạo phân tử. Tính chất hoá học của axetilen và bài tập 10CH.

III. Tính chất hoá học của Axetilen (C2H2)
1. Axetilen tác dụng với Oxi
- Khi đốt trong không khí, axetilen cháy với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt

2C2H2 + 5O2 Axetilen C2H2 cấu tạo phân tử. Tính chất hoá học của axetilen và bài tập 12 4CO2↑ + 2H2O

2. Axetilen tác dụng với dung dịch brom
- Trong liên kết ba Axetilen C2H2 cấu tạo phân tử. Tính chất hoá học của axetilen và bài tập 10 của phân tử axetilen có 2 liên kết kém bền, vì vậy axetilen cũng làm mất màu dung dịch brom như etilen theo PTPƯ sau:

HCAxetilen C2H2 cấu tạo phân tử. Tính chất hoá học của axetilen và bài tập 10CH + Br2 —> Br-CH=CH—Br (đibrom etilen)

Br-CH=CH-Br + Br2 —> Br2CH-CHBr2 (tetra brometan)

- Nếu nước brom lấy dư và axetilen phản ứng hết:

HCAxetilen C2H2 cấu tạo phân tử. Tính chất hoá học của axetilen và bài tập 10CH + 2Br2 —> Br2CH-CHBr2

- Trong điều kiện thích hợp, axetilen còn tham gia phản ứng cộng với nhiều chất khác như H2, Cl2,...

IV. Điều chế Axetilen
1. Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, cho canxi cacbua phản ứng với nước.
CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

2. Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao, sau đó làm lạnh nhanh.
2CH4 Axetilen C2H2 cấu tạo phân tử. Tính chất hoá học của axetilen và bài tập 16 C2H2 + 3H2↑

V. Ứng dụng của axetilen
- Axetilen dùng trong đèn xì oxi-axetilen dể hàn, cắt kim loại.

- Axetilen là nguyên liệu để sản xuất poli (vinyl clorua) dùng sản xuất nhựa PVC và nhiều hóa chất khác.

* Bảng so sánh metan CH4 , etilen C2H4 và axetilen C2H2

Metan CH4 Etilen C2H4 Axetilen C2H2
Đặc điểm cấu tạo Liên kết đơn Một liên kết đôi Một liên kết ba
Tính chất hóa học chung Phản ứng cháy Phản ứng cháy Phản ứng cháy
Tính chất hóa học riêng Phản ứng thế Phản ứng cộng (tác dụng với 1 phân tử Br2) Phản ứng cộng (tác dụng với 2 phân tử Br2)

Nguồn : axetilen