A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Grammar (Ngữ pháp)

1. Complete the sentences. Use the present simple or future simple form of the verbs. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng thì hiện tại đơn và tương lai đơn cho động từ.)
xem thêm : Unit 6 lớp 7

1. loves; will not/won’t continue. 2. take. 3. does your brother do.
4. will enjoy 5. Do you do 6. Will...play
Hướng dẫn dịch

1. Ngọc thích phim hoạt hình, nhưng cô ấy nói cô ấy sẽ không tiếp tục sở thích đó trong tương lai.

2. Họ thường chụp nhiều hình đẹp.

3. Em trai bạn làm gì lúc rảnh rỗi.

4. Tôi nghĩ rằng 10 năm tới người ta sẽ thích làm vườn.

5. Bạn có tập thể dục buổi sáng mỗi ngày không?

6. Năm tới bạn vẫn chơi cầu lông chứ?