Trong kèo đấu Lulu vs Rakan, khả năng chiến đấu của mỗi tướng đánh sẽ được thể hiện như thế nào? Mỗi tướng sẽ phô diễn những năng lực chiến đấu nào của mình? Theo dõi phân tích kèo đấu dưới đây.

Xem thêm : Khắc Chế Taric

Kèo đấu Lulu vs Rakan
Khả năng chiến đấu của Lulu vs Rakan được thể hiện như thế nào? Khi Lulu là tướng đánh trận cửa trước hiệu quả. Trong kèo đấu Lulu vẫn thể hiện rất tốt khả năng này. Katarina nắm bắt cơ hội tấn công nhưng chưa thể khống chế được Rakan.