Với chính sách thuế với nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp cùng những quyền lợi tuyệt vời dành cho nhà đầu tư, chương trình đầu tư định cư Síp trở thành một trong những chương trình định cư phù hợp nhất...