• HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ Y HỌC CẤP CỨU 2017, HUẾ CITY

   HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ Y HỌC CẤP CỨU 2017

   I. Tên hội nghị: HỘI NGHỊ Y HỌC CẤP CỨU VIỆT NAM 2017: TIẾP NHẬN VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN CẤP CỨU NẶNG

   II. Thời gian: 24 – 27/4/2017

   III. Địa điểm:

   1. Đại học Y dược Huế: Số 6 Ngô Quyền, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
   2. Bệnh viện Trung ương Huế: Số 16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
   3. Trung tâm tổ chức hội nghị: Khách sạn Indochine Palace: Số 105 Hùng Vương, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

   IV. Ban tổ chức:


   1. Phân hội cấp cứu Việt Nam (VSEM)
   2. Đại học Y Dược Huế
   3. Bệnh viện Trung ương Huế
   4. Liên đoàn cấp cứu quốc tế (IFEM)
   5. Good Samaritan Medical and Dental Ministry (GSMDS)


   V. Liên hệ:
   Phân hội cấp cứu Việt Nam:
   1. TS. Đỗ Ngọc Sơn: Di động:0914-669-880; email: sonngocdo@gmail.com
   2. BS. Nguyễn Thị Huyền: Di động : 0962-745-290; email: huyen.vsem@gmail.com
   3. Ms. Nguyễn Thái Huyền: Di động: 0939-311-911; email: hoinghicapcuu@gmail.com
   Đại học Y Dược Huế:
   1. BS. Nguyễn Minh Tâm, Di động: +84-918-910-466; email: dr.nmtam@gmail.com
   2. BS. Nguyễn Thị Anh Phương. Di động: +84-905-117-652; email: ntaphuong99@gmail.com
   3. CN. Phạm Thị Hợp Khánh. Di động: +84-915-505-851; email: hopkhanh@gmail.com
   Bệnh viện Trung ương Huế

   1. TS. Trần Thừa Nguyên : Di động: 0903-5976-695; email:tranthuanguyen23@gmail.com
   2. BS.CKII. Trần Quốc Thắng: Di động: 0914-051-461;email: quocthangtran1962@gmail.com


   VI. Trang web chính thức: http://vsem2017.org/

   VII. Chương trình: gồm 5 hội nghị

   1. Các hội thảo trước hội nghị: Cấp cứu và chấn thương, Siêu âm cấp cứu, Xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT), Cấp cứu chấn thương sọ não trước viện (EPIC), Đột quỵ, Khí máu động mạch (ABGs) cấp cứu, Thông khí nhân tạo, Hội thảo PAROS.
   2. Hội nghị chính dành cho Bác sỹ
   3. Hội nghị về hệ thống y tế cấp cứu trước viện
   4. Chương trình đào tạo dành cho điều dưỡng và paramedic
   5. Hội thảo dành cho sinh viên Y


   VIII. Chương trình cụ thể
   1. Hội thảo trước hội nghị
   1.1. Thời gian: 2 ngày (24-25/4/2017)
   1.2. Địa điểm: Đại học Y Dược Huế: Số 6 Ngô Quyền, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
   1.3. Số khách mời: 600 khách mời
   1.4. Chủ đề (9 chủ đề)
   − Hội thảo cấp cứu và cấp cứu chấn thương (100 Bác sỹ và điều dưỡng) (6 trạm thực hành) (BS. James Ramseier; BS. Đỗ Ngọc Sơn (Bạch Mai); BS. Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế).
   − Hội thảo siêu âm cấp cứu (50 Bác sỹ) (BS. Kelvin; BS. Tôn Thanh Trà (Chợ Rẫy); BS.Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế)
   − Hội thảo xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT) ( 50 Bác sỹ và điều dưỡng) (BS. Đỗ Ngọc Sơn (Bạch Mai); BS. Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế).
   − Hội thảo chấn thương sọ não trước viện (EPIC) (50 Bác sỹ và điều dưỡng) (BS.Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế).
   − Hội thảo Đột quỵ (100 Bác sỹ và điều dưỡng) (BS. Mai Duy Tôn (Bạch Mai); BS.Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế)
   − Hội thảo hệ thống y tế cấp cứu trước viện: (Quan tâm chủ đề cấp cứu trước viện) (100 Bác sỹ và điều dưỡng) (BS. Craig Cooley; BS. Trần Kiêm Hào (115 Huế).
   − Hội thảo khí máu (ABGs) (50 Bác sỹ và điều dưỡng)(BS. Đỗ Ngọc Sơn (Bạch Mai); BS. Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế).
   − Hội thảo thông khí nhân tạo (100 Bác sỹ) (BS. Đỗ Ngọc Sơn (Bạch Mai); BS. Trần Kiêm Hào (115 Huế).
   − Hội Thảo PAROS (50 Bác sỹ, điều dưỡng và Paramedic) (BS. Đỗ Ngọc Sơn (Bạch Mai); BS. Tôn Thanh Trà (Chợ Rẫy); BS. Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế).

   2. Hội nghị chính
   2.1. Thời gian: 2 ngày (26-27/04/2017)
   2.2. Chủ đề: Tiếp nhận và theo dõi bệnh nhân cấp cứu nặng
   2.3. Địa điểm: Khách sạn Indochine Palace: 105 Hùng Vương, Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
   2.4. Số lượng khách: 500 – 700 đại biểu
   2.5. Điều phối viên: BS. Evie Marcolini; BS. Nguyễn Minh Tâm; BS. Trần Thị Đoan Trang; BS. Đỗ Ngọc Sơn; BS. Lê Văn Chi (Huế)
   2.6. Chương trình chi tiết: xem bảng sau.

   3. Hội thảo và đào tạo điều dưỡng và paramedic
   3.1. Thời gian: 4 ngày (24-27/04/2017)
   3.2. Chủ đề: Tiếp nhận và theo dõi bệnh nhân cấp cứu nặng
   3.3. Địa điểm: Đại học Y Dược Huế: Số 6 Ngô Quyền, TP Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
   3.4. Số lượng khách mời: 100 đại biểu
   3.5. Điều phối viên: Ms. Mickey Guerrero; Ms. Đỗ Hải Vân (Bạch Mai); Ms. Dương Thị Hồng Liên (Huế).

   4. Hội thảo hệ thống y tế cấp cứu trước viện
   4.1. Thời gian: 24-25/4/2017
   4.2. Chủ đề: Tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân cấp cứu nặng
   4.3. Địa điểm: Trường Đại học Y dược Huế: 6 Ngô Quyền, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
   4.4. Số lượng khách mời: 100 đại biểu (Các giám đốc bệnh viện cấp cứu, bác sỹ và điều dưỡng)

   5. Hội thảo sinh viên Y
   5.1. Thời gian: 1 ngày (26/04/2017)
   5.2. Chủ đề: Chuyên ngành Y học cấp cứu
   5.3. Địa điểm: Đại học Y Dược Huế: Số 6 Ngô Quyền, TP Huế. Thừa Thiên Huế, Việt Nam
   5.4. Số lượng khách mời: 100 đại biểu
   5.5. Điều phối viên: Đặng Như Thanh (Huế)


   HỘI NGHỊ CHÍNH TẠI KHÁCH SẠN INDOCHINE PALACE
   THỨ NĂM (26/04/2017) THỨ SÁU (27/04/2017)
   08h00-09h30 Khai mạc
   Nội dung chính của Y học cấp cứu

   Khí máu; điện giải và đông máu trong cấp cứu
   Thực hành Y học cấp cứu nâng cao

   Y học thảm họa: Chúng ta có thể học hỏi từ nhau như thế nào?
   09h30-10h00 Giải lao 08h00-08h20 Báo cáo 13: Khí máu động mạch trong cấp cứu: Làm thế nào để có một phân tích kết quả nhanh?
   (BCV Nước ngoài )
   Báo cáo 16: Y học thảm họa: Cập nhật 2017?
   (BCV Nước ngoài )
   10h00-10h40 Phiên toàn thể 1: Cập nhật về sự phát triển cấp cứu và y học cấp cứu : Tác động của Hội Cấp cứu trong và ngoài nước trên Thế giới?
   (BCV Nước ngoài)
   08h20-08h40 Báo cáo 14: Xét nghiệm đông máu tại Khoa cấp cứu: Tại sao xét nghiệm quan trọng này thường bị đánh giá thấp?
   (BCV Nước ngoài)
   Báo cáo 17: Y học thảm họa:: Mô hình nào là tốt nhất?
   (BCV Nước ngoài )
   10h40-11h20 Phiên toàn thể 2: Y học từ xa trong thế kỷ 21: Làm thế nào ứng dụng công nghệ hiện đại tại các nước đang phát triển?
   (BCV Việt Nam)
   08h40-09h00 Báo cáo 15: iMg ở bệnh nhân cấp cứu nặng: Cập nhật 2017?
   (BCV Masaru Yamamoto, Ph.D.
   Director for North Asia, Medical and Scientific Affairs Nova Biomedical)
   Báo cáo 18: Y học thảm họa: Lợi ích của hợp tác quốc gia và khu vực?
   (BCV Nước ngoài )
   11h20-12h00 Phiên toàn thể 3: PADs: Kinh nghiệm từ các nước Châu Á
   (BCV Hội cấp cứu trước viện Châu Á)
   09h00-09h10 Tóm tắt 10: Báo cáo nghiên cứu Báo cáo 19: Y học thảm họa: Làm thế nào xây dựng chương trình đào tạo và giáo dục?
   (BCV Nước ngoài )
   12h00-13h00 HỘI THẢO TRƯA: Cập nhật về các Markers nhiễm trùng và men tim tại Khoa cấp cứu 09h10-09h20 Tóm tắt 11: Báo cáo nghiên cứu
   09h20-09h40 Hỏi – Đáp 5 Hỏi – Đáp 6
   09h40-10h00 Giải lao


   Nội dung cốt lõi của Y học cấp cứu
   Vai trò của hệ thống cấp cứu chấn thương và cấp cứu trước viện
   Thực hành y học cấp cứu nâng cao: Điều trị và theo dõi đường thở
   Cấp cứu chấn thương Điều trị hạ thân nhiệt ở bệnh nhân cấp cứu nặng
   13h00-13h20 Báo cáo 1: Hệ thống cấp cứu chấn thương và cấp cứu trước viện: Mô hình tốt nhất là gì?
   (BCV Hệ thống cấp cứu Châu Á)
   Báo cáo 7: Đặt nội khí quản theo trình tự nhanh hay đặt NQK khi bệnh nhân tỉnh: Cách tiếp cận nào cho bệnh nhân?
   (BCV Nước ngoài )
   10h00-10h20 Báo cáo 20: Cấp cứu bệnh nhân đa chấn thương: Cập nhật 2017?
   (BCV Nước ngoài )
   Báo cáo 23: Điểu trị hạ thân nhiệt ở bệnh nhân sau ngừng tuần hoàn: Phương thức nào là tốt nhất cho bệnh nhân cấp cứu?
   (BCV Nước ngoài )
   13h20-13h40 Báo cáo 2: Phát triển hệ thống cấp cứu tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp?
   (BCV Việt Nam)
   Báo cáo 8: Đường thở khó: Các yếu tố dự đoán thất bại?
   (BCV Nước ngoài )
   10h20-10h40 Báo cáo 21: Cấp cứu bệnh nhân đa chấn thương: Vai trò của điều dưỡng?
   (BCV Nước ngoài )
   Báo cáo 24: Theo dõi và điều trị nhiệt độ bệnh nhân: Tiếp cận thực hành của Điều dưỡng?
   (BCV Nước ngoài )
   13h40-14h00 Báo cáo 3: Cập nhật chăm sóc chấn thương tại Châu Á Thái Bình Dương: Nghiên cứu PATOS
   Nhóm PATOS: (BCV Châu Á)
   Báo cáo 9: Theo dõi ETCO2: Chúng ta có thể làm gì tại khoa cấp cứu?
   (BCV Nước ngoài )
   10h40-11h00 Báo cáo 22: Cấp cứu chấn thương sọ não: Cập nhật 2017?
   (BCV Việt Nam)
   Báo cáo 25: Điều trị hạ thân nhiệt: Bề mặt và nội mạch: Phương pháp nào tốt hơn?
   (BCV Nước ngoài )
   14h00-14h10 Tóm tắt 1: Kết quả nghiên cứu PATOS của Hà Nội và Hải Phòng
   (BCV Việt Nam )
   Tóm tắt 6: Nghiên cứu điều trị đường thở 11h00-11h10 Tóm tắt 12: Trình bày kết quả nghiên cứu Tóm tắt 14: Trình bày kết quả nghiên cứu
   14h10-14h20 Tóm tắt 2: Trình bày kết quả PATOS của Huế
   (BCV Việt Nam)
   Tóm tắt 7: Nghiên cứu điều trị đường thở 11h10-11h20 Tóm tắt 13: Trình bày kết quả nghiên cứu Tóm tắt 15: Trình bày kết quả nghiên cứu
   14h20-14h30 Tóm tắt 3: Trình bày kết quả PATOS của TP.Hồ Chí Minh
   (BCV Việt Nam )
   Hỏi – Đáp 3
   14h30-14h40 Hỏi – Đáp 1 11h20-11h40 Hỏi – Đáp 7 Hỏi – Đáp 8
   11h40-13h00 HỘI THẢO TRƯA: Định nghĩa mới về Sepsis: Cách tiếp cận nào tại khoa cấp cứu? HỘI THẢO TRƯA: Các thiết bị y tế
   14h40-15h00 Giải lao 13h00-13h40 Phiên toàn thể 4: ECMO trong y học cấp cứu: Thách thức và cơ hội?
   (BCV Nước ngoài )

   Quản lý và theo dõi tim mạch Quản lý và theo dõi Đột quỵ
   15h00-15h20 Báo cáo 4: Hướng dẫn mới của Bộ Y tế về phản ứng phản vệ: Chúng ta có thể làm gì từ bây giờ?
   (BCV Việt Nam )
   Báo cáo 10: Quản lý bệnh nhân đột quỵ cấp: Phương pháp điều trị chuẩn là gì?
   (BCV Nước ngoài )
   13h40-14h20 Phiên toàn thể 5: Theo dõi huyết động nâng cao trong y học cấp cứu: ở đâu? Với ai? Và khi nào bắt đầu?
   (BCV Nước ngoài )
   15h20-15h40 Báo cáo 5: Vai trò của theo dõi tim mạch trong hồi sức dịch sớm?
   (BCV Nước ngoài )
   Báo cáo 11: Điều dưỡng trong chăm sóc đột quỵ: Vai trò của điều dưỡng?
   (BCV Việt Nam)
   14h20-15h00 Phiên toàn thể 6: Cập nhật chăm sóc bệnh nhi cấp cứu nặng: Cập nhật 2017?
   (BCV Nước ngoài )
   15h40-15h00 Báo cáo 6: hs Troponin: Dùng như thế nào tại Khoa cấp cứu để chẩn đoán xác định và loại trừ nhồi máu cơ tim cấp
   (BCV Nước ngoài )
   Báo cáo 12: EEG ở bệnh nhân đột quỵ: Khi nào? Ai và Như thế nào?
   (BCV Nước ngoài )
   15h00-15h20 Giải lao
   16h00-16h10 Tóm tắt 4: Báo cáo kết quả nghiên cứu theo dõi huyết động Tóm tắt 8: Báo cáo nghiên cứu điều trị đột quỵ 15h20-16h00 Phiên toàn thể 7: Cập nhật điều trị Hạ thân nhiệt tại Khoa cấp cứu: Cập nhật 2017?
   (BCV Nước ngoài )
   16h10-16h20 Tóm tắt 5: Báo cáo nghiên cứu theo dõi huyết động Tóm tắt 9: Báo cáo nghiên cứu điều trị đột quỵ 16h00-17h00 Bế mạc
   16h20-16h40 Hỏi – Đáp 2 Hỏi – Đáp 4
   Phiên toàn thể (40 phút): 7
   Báo cáo (20 phút): 25
   12 nội dung chính
   13 thực hành nâng cao
   Báo cáo tóm tắt (10 phút): 15
   Hỏi-Đáp (20 phút): 8
   Báo cáo viên Việt Nam: 9
   Báo cáo viên Nước ngoài: 26 (Bao gồm 1 đại diện của PATOS)
   Comments 3 Comments
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    For the man inquiring about difference between shelled hemp seeds and hemp hearts, organic food federation vs soil association, hemp seeds benefits for hair, does hemp seed make you lose weight, hemp seeds recipes indian, hemp seed butter benefits for hair, I highly recommend this useful organic food tips or fresh produce store near me, food supplements in philippines, organic food shop near me, best fresh food meals delivered, what are the benefits of hemp seed powder, hemp hearts nutrition data, and don't forget this updated organic food advice and don't forget hulled hemp seeds holland and barrett, list of food supplements uk, local fresh food delivery services near me, organic food near me, organic food association singapore, hemp seeds good for dogs, on top of this awesome organic food blog which is also great. Also have a look at this top organic food link on top of organic food shop manchester, organic produce shop near me, is hemp seed oil good for your liver, organic food definition english, fda banned products list, fresh food delivery uk, as well as this recommended hemp seeds blog as well as 4 green food supplement capsule benefits, healthy food places near me open now, organic restaurants near me open now, shelled hemp seeds vs hemp seeds, health food shop near me now, healthy food delivery service to lose weight, as well as updated organic food blog which is also worth a look. I also recommend this excellent dietary supplements list advice not to mention most effective dietary supplements, health food store manchester vermont, list of dietary supplements fda approved, healthy food open late near me, grocery food delivery services near me, how long is hemp milk good for, as well as this new hemp seeds site and don't forget most popular food supplements, new dietary ingredient list, organic food store manchester, organic food buy online, healthy fast food near me open now, healthy food manchester, as well as awesome organic food url which is also great. Finally, have a look at this top rated dietary supplements list blog for good measure. Check more Awesome Dietary Supplements List Advice d978171
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    To the man talking about dog behavioural services, dog behaviour courses, normal puppy behavior 8 weeks, 8 month old staffy behaviour, dog on heat behaviour, one to one dog behaviour training, I highly recommend this updated dog behaviour forum or residential dog behaviour training, best behaviour k9, common behavior problems in dogs, dalmatian dog behaviour, stop possessive aggressive dog behavior, reading dog behaviour, and don't forget this great dog behaviour tips and don't forget cockapoo puppy behaviour, rottweiler behaviour problems, labradoodle behaviour, allelomimetic behaviour in dogs, barking behaviour, ridgeback behaviour, and don't forget this high rated dog behaviour url which is also great. Also have a look at this great dog behaviour tips and don't forget dog behaviour aids, dog displacement behaviors, puppy litter behavior, graham thompson dog behaviour, 12 month old dog behaviour, 6 month old border collie behaviour, and don't forget this high rated dog behaviour advice alongside all puppy behaviour, dog behaviour courses online, dog behaviour clinic, the academy of modern canine behaviour and training, canine behaviour course, spaniel behaviour, on top of recommended dog behaviour info which is also worth a look. I also suggest this new dog behaviour advice on top of rhodesian ridgeback behavior, normal 3 month old puppy behavior, 15 month old puppy behavior, hormonal female dog behaviour, the academy of modern canine behaviour & training, controlling aggressive dog behavior, as well as this excellent dog behaviour details as well as best behaviour dog training services, territorial behaviour in dogs, 8 month old puppy behaviour, mini schnauzer aggressive behavior, greyhound behaviour training, dog training and behavior courses, and don't forget top rated dog behaviour forum which is also great. Finally, have a look at this recommended dog behaviour blog for good measure. Check more New Nft Loan Advice 4bdda20
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    In response to the people talking about minimalist humidifier, best humidifier for breathing problems, evaporative humidifier, mainstays warm mist humidifier, best small room humidifier, planet humidifier, I highly suggest this top rated humidifier make or cat humidifier, humidifier face, avocado humidifier, dust humidifier, tiny humidifier, homemedic humidifier, on top of this useful humidifier model not to mention humidifier control, humidifier air purifier, honeywell germ free, honeywell mistmate hul520, tiny humidifier, maf2, as well as this top rated humidifier deal which is also great. Also have a look at this updated humidifier item not to mention germguardian humidifier, honeywell hcm350w humidifier, standing humidifier, best humidifier for sinus problems 2020, r2d2 humidifier, humidifier good for cough, not to mention this top humidifier make not to mention alpha humidifier, vicks v4600, aprilaire 800 steam humidifier, homemade humidifier for stuffy nose, guitar room humidifier, hisense humidifier, as well as top humidifier deal which is also worth a look. I also suggest this best humidifier model not to mention honeywell hc26p, the best humidifiers 2020, installing humidifier on furnace, small cool mist humidifier, stand alone humidifier, cold humidifier, on top of this excellent humidifier product and don't forget alpha humidifier, best humidifier for dry skin, ultrasonic humidifier amazon, dewy humidifier, pureguardian h965, winix ultrasonic humidifier, not to mention top rated humidifier deal which is also great. Finally, have a look at this best humidifier model for good measure. Check more Useful Advertising Service Details 719d184
  • Chúng tôi trên Facebook

  • Sự kiện đã qua

   Tìm kiếm các bài báo cáo

   Nhập nội dung cần tìm
  • Pentaglobin Biseko