• HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ Y HỌC CẤP CỨU 2017, HUẾ CITY

   HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ Y HỌC CẤP CỨU 2017

   I. Tên hội nghị: HỘI NGHỊ Y HỌC CẤP CỨU VIỆT NAM 2017: TIẾP NHẬN VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN CẤP CỨU NẶNG

   II. Thời gian: 24 – 27/4/2017

   III. Địa điểm:

   1. Đại học Y dược Huế: Số 6 Ngô Quyền, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
   2. Bệnh viện Trung ương Huế: Số 16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
   3. Trung tâm tổ chức hội nghị: Khách sạn Indochine Palace: Số 105 Hùng Vương, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

   IV. Ban tổ chức:


   1. Phân hội cấp cứu Việt Nam (VSEM)
   2. Đại học Y Dược Huế
   3. Bệnh viện Trung ương Huế
   4. Liên đoàn cấp cứu quốc tế (IFEM)
   5. Good Samaritan Medical and Dental Ministry (GSMDS)


   V. Liên hệ:
   Phân hội cấp cứu Việt Nam:
   1. TS. Đỗ Ngọc Sơn: Di động:0914-669-880; email: sonngocdo@gmail.com
   2. BS. Nguyễn Thị Huyền: Di động : 0962-745-290; email: huyen.vsem@gmail.com
   3. Ms. Nguyễn Thái Huyền: Di động: 0939-311-911; email: hoinghicapcuu@gmail.com
   Đại học Y Dược Huế:
   1. BS. Nguyễn Minh Tâm, Di động: +84-918-910-466; email: dr.nmtam@gmail.com
   2. BS. Nguyễn Thị Anh Phương. Di động: +84-905-117-652; email: ntaphuong99@gmail.com
   3. CN. Phạm Thị Hợp Khánh. Di động: +84-915-505-851; email: hopkhanh@gmail.com
   Bệnh viện Trung ương Huế

   1. TS. Trần Thừa Nguyên : Di động: 0903-5976-695; email:tranthuanguyen23@gmail.com
   2. BS.CKII. Trần Quốc Thắng: Di động: 0914-051-461;email: quocthangtran1962@gmail.com


   VI. Trang web chính thức: http://vsem2017.org/

   VII. Chương trình: gồm 5 hội nghị

   1. Các hội thảo trước hội nghị: Cấp cứu và chấn thương, Siêu âm cấp cứu, Xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT), Cấp cứu chấn thương sọ não trước viện (EPIC), Đột quỵ, Khí máu động mạch (ABGs) cấp cứu, Thông khí nhân tạo, Hội thảo PAROS.
   2. Hội nghị chính dành cho Bác sỹ
   3. Hội nghị về hệ thống y tế cấp cứu trước viện
   4. Chương trình đào tạo dành cho điều dưỡng và paramedic
   5. Hội thảo dành cho sinh viên Y


   VIII. Chương trình cụ thể
   1. Hội thảo trước hội nghị
   1.1. Thời gian: 2 ngày (24-25/4/2017)
   1.2. Địa điểm: Đại học Y Dược Huế: Số 6 Ngô Quyền, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
   1.3. Số khách mời: 600 khách mời
   1.4. Chủ đề (9 chủ đề)
   − Hội thảo cấp cứu và cấp cứu chấn thương (100 Bác sỹ và điều dưỡng) (6 trạm thực hành) (BS. James Ramseier; BS. Đỗ Ngọc Sơn (Bạch Mai); BS. Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế).
   − Hội thảo siêu âm cấp cứu (50 Bác sỹ) (BS. Kelvin; BS. Tôn Thanh Trà (Chợ Rẫy); BS.Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế)
   − Hội thảo xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT) ( 50 Bác sỹ và điều dưỡng) (BS. Đỗ Ngọc Sơn (Bạch Mai); BS. Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế).
   − Hội thảo chấn thương sọ não trước viện (EPIC) (50 Bác sỹ và điều dưỡng) (BS.Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế).
   − Hội thảo Đột quỵ (100 Bác sỹ và điều dưỡng) (BS. Mai Duy Tôn (Bạch Mai); BS.Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế)
   − Hội thảo hệ thống y tế cấp cứu trước viện: (Quan tâm chủ đề cấp cứu trước viện) (100 Bác sỹ và điều dưỡng) (BS. Craig Cooley; BS. Trần Kiêm Hào (115 Huế).
   − Hội thảo khí máu (ABGs) (50 Bác sỹ và điều dưỡng)(BS. Đỗ Ngọc Sơn (Bạch Mai); BS. Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế).
   − Hội thảo thông khí nhân tạo (100 Bác sỹ) (BS. Đỗ Ngọc Sơn (Bạch Mai); BS. Trần Kiêm Hào (115 Huế).
   − Hội Thảo PAROS (50 Bác sỹ, điều dưỡng và Paramedic) (BS. Đỗ Ngọc Sơn (Bạch Mai); BS. Tôn Thanh Trà (Chợ Rẫy); BS. Hoàng Trọng Ái Quốc (Huế).

   2. Hội nghị chính
   2.1. Thời gian: 2 ngày (26-27/04/2017)
   2.2. Chủ đề: Tiếp nhận và theo dõi bệnh nhân cấp cứu nặng
   2.3. Địa điểm: Khách sạn Indochine Palace: 105 Hùng Vương, Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
   2.4. Số lượng khách: 500 – 700 đại biểu
   2.5. Điều phối viên: BS. Evie Marcolini; BS. Nguyễn Minh Tâm; BS. Trần Thị Đoan Trang; BS. Đỗ Ngọc Sơn; BS. Lê Văn Chi (Huế)
   2.6. Chương trình chi tiết: xem bảng sau.

   3. Hội thảo và đào tạo điều dưỡng và paramedic
   3.1. Thời gian: 4 ngày (24-27/04/2017)
   3.2. Chủ đề: Tiếp nhận và theo dõi bệnh nhân cấp cứu nặng
   3.3. Địa điểm: Đại học Y Dược Huế: Số 6 Ngô Quyền, TP Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
   3.4. Số lượng khách mời: 100 đại biểu
   3.5. Điều phối viên: Ms. Mickey Guerrero; Ms. Đỗ Hải Vân (Bạch Mai); Ms. Dương Thị Hồng Liên (Huế).

   4. Hội thảo hệ thống y tế cấp cứu trước viện
   4.1. Thời gian: 24-25/4/2017
   4.2. Chủ đề: Tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân cấp cứu nặng
   4.3. Địa điểm: Trường Đại học Y dược Huế: 6 Ngô Quyền, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
   4.4. Số lượng khách mời: 100 đại biểu (Các giám đốc bệnh viện cấp cứu, bác sỹ và điều dưỡng)

   5. Hội thảo sinh viên Y
   5.1. Thời gian: 1 ngày (26/04/2017)
   5.2. Chủ đề: Chuyên ngành Y học cấp cứu
   5.3. Địa điểm: Đại học Y Dược Huế: Số 6 Ngô Quyền, TP Huế. Thừa Thiên Huế, Việt Nam
   5.4. Số lượng khách mời: 100 đại biểu
   5.5. Điều phối viên: Đặng Như Thanh (Huế)


   HỘI NGHỊ CHÍNH TẠI KHÁCH SẠN INDOCHINE PALACE
   THỨ NĂM (26/04/2017) THỨ SÁU (27/04/2017)
   08h00-09h30 Khai mạc
   Nội dung chính của Y học cấp cứu

   Khí máu; điện giải và đông máu trong cấp cứu
   Thực hành Y học cấp cứu nâng cao

   Y học thảm họa: Chúng ta có thể học hỏi từ nhau như thế nào?
   09h30-10h00 Giải lao 08h00-08h20 Báo cáo 13: Khí máu động mạch trong cấp cứu: Làm thế nào để có một phân tích kết quả nhanh?
   (BCV Nước ngoài )
   Báo cáo 16: Y học thảm họa: Cập nhật 2017?
   (BCV Nước ngoài )
   10h00-10h40 Phiên toàn thể 1: Cập nhật về sự phát triển cấp cứu và y học cấp cứu : Tác động của Hội Cấp cứu trong và ngoài nước trên Thế giới?
   (BCV Nước ngoài)
   08h20-08h40 Báo cáo 14: Xét nghiệm đông máu tại Khoa cấp cứu: Tại sao xét nghiệm quan trọng này thường bị đánh giá thấp?
   (BCV Nước ngoài)
   Báo cáo 17: Y học thảm họa:: Mô hình nào là tốt nhất?
   (BCV Nước ngoài )
   10h40-11h20 Phiên toàn thể 2: Y học từ xa trong thế kỷ 21: Làm thế nào ứng dụng công nghệ hiện đại tại các nước đang phát triển?
   (BCV Việt Nam)
   08h40-09h00 Báo cáo 15: iMg ở bệnh nhân cấp cứu nặng: Cập nhật 2017?
   (BCV Masaru Yamamoto, Ph.D.
   Director for North Asia, Medical and Scientific Affairs Nova Biomedical)
   Báo cáo 18: Y học thảm họa: Lợi ích của hợp tác quốc gia và khu vực?
   (BCV Nước ngoài )
   11h20-12h00 Phiên toàn thể 3: PADs: Kinh nghiệm từ các nước Châu Á
   (BCV Hội cấp cứu trước viện Châu Á)
   09h00-09h10 Tóm tắt 10: Báo cáo nghiên cứu Báo cáo 19: Y học thảm họa: Làm thế nào xây dựng chương trình đào tạo và giáo dục?
   (BCV Nước ngoài )
   12h00-13h00 HỘI THẢO TRƯA: Cập nhật về các Markers nhiễm trùng và men tim tại Khoa cấp cứu 09h10-09h20 Tóm tắt 11: Báo cáo nghiên cứu
   09h20-09h40 Hỏi – Đáp 5 Hỏi – Đáp 6
   09h40-10h00 Giải lao


   Nội dung cốt lõi của Y học cấp cứu
   Vai trò của hệ thống cấp cứu chấn thương và cấp cứu trước viện
   Thực hành y học cấp cứu nâng cao: Điều trị và theo dõi đường thở
   Cấp cứu chấn thương Điều trị hạ thân nhiệt ở bệnh nhân cấp cứu nặng
   13h00-13h20 Báo cáo 1: Hệ thống cấp cứu chấn thương và cấp cứu trước viện: Mô hình tốt nhất là gì?
   (BCV Hệ thống cấp cứu Châu Á)
   Báo cáo 7: Đặt nội khí quản theo trình tự nhanh hay đặt NQK khi bệnh nhân tỉnh: Cách tiếp cận nào cho bệnh nhân?
   (BCV Nước ngoài )
   10h00-10h20 Báo cáo 20: Cấp cứu bệnh nhân đa chấn thương: Cập nhật 2017?
   (BCV Nước ngoài )
   Báo cáo 23: Điểu trị hạ thân nhiệt ở bệnh nhân sau ngừng tuần hoàn: Phương thức nào là tốt nhất cho bệnh nhân cấp cứu?
   (BCV Nước ngoài )
   13h20-13h40 Báo cáo 2: Phát triển hệ thống cấp cứu tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp?
   (BCV Việt Nam)
   Báo cáo 8: Đường thở khó: Các yếu tố dự đoán thất bại?
   (BCV Nước ngoài )
   10h20-10h40 Báo cáo 21: Cấp cứu bệnh nhân đa chấn thương: Vai trò của điều dưỡng?
   (BCV Nước ngoài )
   Báo cáo 24: Theo dõi và điều trị nhiệt độ bệnh nhân: Tiếp cận thực hành của Điều dưỡng?
   (BCV Nước ngoài )
   13h40-14h00 Báo cáo 3: Cập nhật chăm sóc chấn thương tại Châu Á Thái Bình Dương: Nghiên cứu PATOS
   Nhóm PATOS: (BCV Châu Á)
   Báo cáo 9: Theo dõi ETCO2: Chúng ta có thể làm gì tại khoa cấp cứu?
   (BCV Nước ngoài )
   10h40-11h00 Báo cáo 22: Cấp cứu chấn thương sọ não: Cập nhật 2017?
   (BCV Việt Nam)
   Báo cáo 25: Điều trị hạ thân nhiệt: Bề mặt và nội mạch: Phương pháp nào tốt hơn?
   (BCV Nước ngoài )
   14h00-14h10 Tóm tắt 1: Kết quả nghiên cứu PATOS của Hà Nội và Hải Phòng
   (BCV Việt Nam )
   Tóm tắt 6: Nghiên cứu điều trị đường thở 11h00-11h10 Tóm tắt 12: Trình bày kết quả nghiên cứu Tóm tắt 14: Trình bày kết quả nghiên cứu
   14h10-14h20 Tóm tắt 2: Trình bày kết quả PATOS của Huế
   (BCV Việt Nam)
   Tóm tắt 7: Nghiên cứu điều trị đường thở 11h10-11h20 Tóm tắt 13: Trình bày kết quả nghiên cứu Tóm tắt 15: Trình bày kết quả nghiên cứu
   14h20-14h30 Tóm tắt 3: Trình bày kết quả PATOS của TP.Hồ Chí Minh
   (BCV Việt Nam )
   Hỏi – Đáp 3
   14h30-14h40 Hỏi – Đáp 1 11h20-11h40 Hỏi – Đáp 7 Hỏi – Đáp 8
   11h40-13h00 HỘI THẢO TRƯA: Định nghĩa mới về Sepsis: Cách tiếp cận nào tại khoa cấp cứu? HỘI THẢO TRƯA: Các thiết bị y tế
   14h40-15h00 Giải lao 13h00-13h40 Phiên toàn thể 4: ECMO trong y học cấp cứu: Thách thức và cơ hội?
   (BCV Nước ngoài )

   Quản lý và theo dõi tim mạch Quản lý và theo dõi Đột quỵ
   15h00-15h20 Báo cáo 4: Hướng dẫn mới của Bộ Y tế về phản ứng phản vệ: Chúng ta có thể làm gì từ bây giờ?
   (BCV Việt Nam )
   Báo cáo 10: Quản lý bệnh nhân đột quỵ cấp: Phương pháp điều trị chuẩn là gì?
   (BCV Nước ngoài )
   13h40-14h20 Phiên toàn thể 5: Theo dõi huyết động nâng cao trong y học cấp cứu: ở đâu? Với ai? Và khi nào bắt đầu?
   (BCV Nước ngoài )
   15h20-15h40 Báo cáo 5: Vai trò của theo dõi tim mạch trong hồi sức dịch sớm?
   (BCV Nước ngoài )
   Báo cáo 11: Điều dưỡng trong chăm sóc đột quỵ: Vai trò của điều dưỡng?
   (BCV Việt Nam)
   14h20-15h00 Phiên toàn thể 6: Cập nhật chăm sóc bệnh nhi cấp cứu nặng: Cập nhật 2017?
   (BCV Nước ngoài )
   15h40-15h00 Báo cáo 6: hs Troponin: Dùng như thế nào tại Khoa cấp cứu để chẩn đoán xác định và loại trừ nhồi máu cơ tim cấp
   (BCV Nước ngoài )
   Báo cáo 12: EEG ở bệnh nhân đột quỵ: Khi nào? Ai và Như thế nào?
   (BCV Nước ngoài )
   15h00-15h20 Giải lao
   16h00-16h10 Tóm tắt 4: Báo cáo kết quả nghiên cứu theo dõi huyết động Tóm tắt 8: Báo cáo nghiên cứu điều trị đột quỵ 15h20-16h00 Phiên toàn thể 7: Cập nhật điều trị Hạ thân nhiệt tại Khoa cấp cứu: Cập nhật 2017?
   (BCV Nước ngoài )
   16h10-16h20 Tóm tắt 5: Báo cáo nghiên cứu theo dõi huyết động Tóm tắt 9: Báo cáo nghiên cứu điều trị đột quỵ 16h00-17h00 Bế mạc
   16h20-16h40 Hỏi – Đáp 2 Hỏi – Đáp 4
   Phiên toàn thể (40 phút): 7
   Báo cáo (20 phút): 25
   12 nội dung chính
   13 thực hành nâng cao
   Báo cáo tóm tắt (10 phút): 15
   Hỏi-Đáp (20 phút): 8
   Báo cáo viên Việt Nam: 9
   Báo cáo viên Nước ngoài: 26 (Bao gồm 1 đại diện của PATOS)
   Tin khác
  • Chúng tôi trên Facebook

  • Sự kiện đã qua

   Tìm kiếm các bài báo cáo

   Nhập nội dung cần tìm
  • Pentaglobin Biseko