• V/v đăng ký gia nhập hội viên Phân hội Cấp cứu trực thuộc Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam

   Kính gửi: Các đồng nghiệp

   Thay mặt cho Ban vận động thành lập Phân Hội cấp cứu trực thuộc Hội HSCC và CĐ Việt Nam xin gửi đến các anh chị đồng nghiệp lời lời cảm ơn sâu sắc vì những đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu trong suốt những năm qua.
   Nhân dịp năm mới xin chúc các anh chị có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.


   Ban chấp hành đầu tiên của Phân hội Cấp cứu Việt Nam

   Thực hiện nghị quyết của BCH Hội HSCC và CĐ Việt Nam về việc thành lập Phân hội cấp cứu trực thuộc Hội HSCC và CĐ việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển của chuyên ngành cấp cứu trong giai đoạn mới và để tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ làm công tác cấp cứu cùng hợp tác để xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu Việt Nam ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và hội nhập quốc tế. Ban vận động thành lập Phân hội cấp cứu do TS. Đỗ Quốc Huy và PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh làm trưởng ban đã tích cực chuẩn bị các hoạt động để tiến tới thành lập Phân hội. Phân hội cấp cứu sẽ hoạt động theo tôn chỉ mục đích của Hội HSCC và CĐ Việt Nam, ưu tiên nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu theo quy chế cấp cứu, HSTC và CĐ. Phát triển chuyên môn kỹ thuật cấp cứu, tăng cường đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về cấp cứu. Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế trong và ngoài nước về lĩnh vực cấp cứu. Thông tin tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng về cấp cứu, xây dựng trang web của Phân hội làm diễn đàn trao đổi chuyên môn và các hoạt động của Phân hội. Tích cực tham gia công tác tham mưu tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực cấp cứu, tham gia phản biện xã hội về cấp cứu.

   Chính vì những lý do trên, chúng tôi gửi tới các anh chị đồng nghiệp thư ngỏ này để cùng nhau kết nối, hợp tác xây dựng chuyên ngành cấp cứu và nhân rộng các chương trình hoạt động của Phân hội nhằm thực hiện đúng tinh thần gắn kết các đồng nghiệp trong việc chung tay, góp sức và sẻ chia vì sự phát triển của chuyên ngành cấp cứu.

   Xin đề nghị các anh chị điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn xin gia nhập Phân hội cấp cứu và gửi về dịa chỉ: Khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai, Ban vận động thành lập Phân hội cấp cứu, số 78 đường Giải Phóng, Hà Nội.

   Trân trọng cám ơn các Anh, Chị đồng nghiệp.

   BAN VẬN ĐỘNG

   Download link: Don xin ra nhap Phan hoi Cap cuu Viet Nam.doc
  • Chúng tôi trên Facebook

  • Sự kiện đã qua

   Tìm kiếm các bài báo cáo

   Nhập nội dung cần tìm
  • Pentaglobin Biseko