• Hình ảnh ECG: Nhồi máu cơ tim cấp

   TIẾN TRIỂN CỦA Ổ NMCT
   A. ECG bình thường
   B. Thay đổi sóng T tối cấp – chiều rộng và biên độ sóng T tăng; có thể còn thấy đoạn ST chênh lên
   C. Đoạn ST chênh lên rõ với sự thay đổi sóng T tối cấp
   D. Sóng Q bệnh lý, đoạn ST chênh lên ít hơn, đảo ngược sóng T (hoại tử)
   E. Sóng Q bệnh lý, đảo ngược sóng T (hoại tử và xơ hoá)
   F. Sóng Q bệnh lý, sóng T đứng thẳng / sóng T dương (xơ hoá)   Để xem toàn bộ bài giảng, tải tài liệu về tại đây:

   Tải về: Hình ảnh ECG - Nhồi máu cơ tim cấp.pdf
   Comments 3 Comments
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    To the lady inquiring about ad agency database, y&r advertising, hubspot competitors, advertising agency brochure, hubspot founders, broadway consulting firm, I highly recommend this top web design company link or top 100 network marketing companies, best seo agency, empire consulting, samsung ad agency, best local seo company, integrated brand agency, not to mention this high rated consulting company info and don't forget best social media advertising companies, dental consulting services, logic consulting, social media agency ads, crowe consulting, ppc ad agency, and don't forget this recommended consulting agency details which is also great. Also have a look at this recommended video production service blog and don't forget lead consulting, amazon advertising consultants, 4as agency, experiential marketing agency, starting an advertising company, advertising agency design, not to mention this top video production company details as well as an advertising company, interactive agency, small business consulting, aml consulting, mmm marketing, contextual advertising companies, as well as awesome marketing service forum which is also worth a look. I also recommend this high rated video production company blog not to mention onm ad agency, empire consulting, brand strategy consulting, operations consulting, o and m advertising agency, healthcare ad agency, not to mention this awesome consulting company site not to mention grey ad agency, spotify ad agency, social media marketing companies, ey advisory, real estate consulting, modular advertising agency, as well as high rated advertising agency advice which is also great. Finally, have a look at this awesome video production service tips for good measure. Check more Cool Heavy Equipment Details da204ce
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    In response to the man asking about sport toto prize, toto sport online, toto official website, toto official site, sport toto 4d 6d, toto 4d supreme, sports toto result check, sport toto winning prize, sp0rt toto 4d, sports toto 4d winning history, result sport toto korea live today, I highly recommend this recommended toto casino site and don't forget sports toto news, result sport toto korea live today, 4d88 results live sports toto, sport toto website, www sport toto 4d com, sports toto check winning, keputusan magnum kuda toto, sport toto winning prize, magnum sport toto, 5d toto, magnum toto kuda hari ini, sport toto result today, sport toto 4d, my favourite number toto, casino toto, look at this awesome toto casino link as well as sports toto magnum 4d, result sport toto korea live today, toto 4d supreme, toto 5d prize, 5d toto, sports toto official website, sp0rts toto, www sports toto com my, sportstoto korea, sport toto 4d, totokorea, sp0rt toto, totosport 4d, sports toto news, sportstoto favourite number, try this cool toto casino blog for sport toto result, korea toto com, toto 6d past result, big win toto, sport toto 4d result, sport toto lucky number today, 5d toto lucky number, sport toto result 4d result today, sport toto online bet, toto korea, toto 5d, . See More Awesome SEO Service Advice a6_6695
   1. FrankJScott's Avatar
    FrankJScott -
    For the lady talking about roof inspectors contractor West Palm Beach, shingle roofers South Florida fl, cost of south florida roof inspection company, palm beach metal roofers, palm beach county metal roofing, roof repair company south florida, I highly recommend this great roof repair tips or asphalt roofing palm beach, south florida roof inspection contractors, instant asphalt roofing quotes West Palm Beach FL, palm beach roof replacement companies, palm beach tile roofing companies, top roof inspection company south florida, and don't forget this recommended roof replacement details and don't forget affordable roof inspection company south florida, West Palm Beach tile roofing company, West Palm Beach FL roof inspectors contractor, roof inspectors West Palm Beach, commercial metal roofer West Palm Beach, best south florida roof replacement services, on top of this excellent roof repair site which is also great. Also, have a look at this updated roof inspection site on top of affordable south florida roof repair companies, tile roofing supplies in West Palm Beach, cost of south florida roofing, commercial metal roofers in south florida, commercial tile roofing in south florida, roof repair contractors West Palm Beach, as well as this useful roof repair blog as well as metal roofing supplies in West Palm Beach, cost of south florida roof replacement company, storm roofing contractor West Palm Beach FL, West Palm Beach tile roofing, roof replacement in south florida, best asphalt roofer West Palm Beach at an affordable price, on top of top roof repair link which is also worth a look. I also suggest this great roof repair advice alongside all roof repair West Palm Beach, West Palm Beach residential metal roofing, roof replacement company West Palm Beach, palm beach county metal roofing, cost of south florida roof repair contractors, commercial roof repair contractor south florida, as well as this great roof inspection forum alongside all best south florida roof inspection contractor, roof inspection palm beach county, commercial metal roofing companies West Palm Beach, palm beach roof repair companies, West Palm Beach Roof repair, tile roofer West Palm Beach FL, as well as updated roof replacement forum and don't forget roof inspectors contractors in West Palm Beach FL, roofing contractor West Palm Beach FL, best tile roofers in West Palm Beach area, palm beach metal roofing company, residential roof inspection West Palm Beach FL, state certified roof repair West Palm Beach, which is also great. Finally, have a look at this awesome roof inspection url with affordable south florida roof repair company, flat asphalt roofing company West Palm Beach FL, top West Palm Beach tile roofers, best roofing services in south florida, best south florida roofing company, West Palm Beach tile roofing company, for good measure. Check more @ Best Online Marketing Blog 5ba6_89
  • Chúng tôi trên Facebook

  • Sự kiện đã qua

   Tìm kiếm các bài báo cáo

   Nhập nội dung cần tìm
  • Pentaglobin Biseko