PDA

View Full Version : [Share] Tính chất điện tử của hợp kimvietduc
03-27-2020, 02:06 PM
Tiêu chí nổi tiếng để mô tả các tính chất điện tử của hợp kim đậm đặc theo thuật ngữ kim loại nguyên chất là đường tự do trung bình của các electron là nhiều khoảng cách nguyên tử. Đối với các hợp kim có dung môi và chất tan có các giá trị khác nhau, điều kiện này có thể được biểu thị theo sự dịch chuyển năng lượng
Δ
E
(
k
)
của trạng thái Bloch nhất định khi các tạp chất được bật một cách đáng tin cậy. Tiêu chí về mặt
Δ
E
(
k
)
là phần thực của nó phải lớn hơn nhiều so với phần tưởng tượng của nó, được thỏa mãn nếu phần đó của
t
ma trận của các chất hòa tan góp phần vào sự tán xạ thực là nhỏ. Các hợp kim kim loại quý tuân theo quy tắc Hume-Rothery thỏa mãn tiêu chí tán xạ yếu này bởi vì đám mây che chắn xung quanh tạp chất dị vòng loãng được lan truyền nhiều hơn mong đợi trên mô hình electron tự do, tăng cường sự dịch chuyển động lượng góc cao hơn. Sự lan rộng của đám mây che chắn như vậy là hậu quả của hiệu ứng dải được giới thiệu bởi khoảng cách năng lượng lớn giữa dải dẫn và dải không có người tiếp theo. Ma trận
t
nhỏ hoặc dịch pha không thể được tính bằng lý thuyết nhiễu loạn vì sự thay đổi của hàm sóng trong vùng lân cận của tạp chất là lớn; nhưng một khi chúng được biết đến, tác dụng của chúng có thể được coi là nhỏ. Nó được hiển thị cho loại hợp kim này là trạng thái Bloch với vectơ sóng k
trong kim loại nguyên chất sẽ có chính xác cùng k trong hợp kim khi các chất hòa tan được bật một cách đáng tin cậy. Phản ứng của hợp kim này với điện trường và từ trường có thể được tính toán từ các công thức tương tự như được sử dụng cho kim loại nguyên chất, với sự thay thế thời gian thư giãn hiện tượng phù hợp với hợp kim và với mức năng lượng của hợp kim
E
(
k
)
=
E
0
(
k
)
+
Δ
E
r
(
k
)
ở vị trí của mức năng lượng của kim loại tinh khiết
E
0
(
k
)
, nơi
Δ
E
r
(
k
)
là phần thực của sự dịch chuyển năng lượng
Δ
E
(
k
)
. Cụ thể, các phép đo de Haas-van Alphen xác định hình dạng bề mặt Fermi của hợp kim, nhìn chung khác với mô hình dải cứng.

xem thêm tại: https://phelieuvietduc.com/phe-lieu-chi-niken-hop-kim/