PDA

View Full Version : [Case study] 12 ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Namvietduc
03-20-2020, 01:14 PM
Ngành luật là gì?
Ngành luật (https://jes.edu.vn/luat-su-la-ai-4-yeu-to-de-nhan-biet-1-luat-su-gioi) là đơn vị cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có cùng tính chất, nội dung thuộc một lĩnh vực đời sống xã hội nhất định.

Ví dụ: Luật Hiến pháp (hay còn gọi là Luật nhà nước) là một ngành luật gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ cơ bản về tổ chức quyền lực Nhà nước, về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, chế độ bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, về quốc tịch.
xem thêm: học luật cần giởi môn gì
(https://jes.edu.vn/hoc-luat-can-gioi-mon-gi)
Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật việt nam
Luật Nhà nước (Constitutional Law) (còn gọi là Hiến pháp – luật gốc)
Luật dân sự (Civil Law)
Luật tài chính (Finance Law)
Luật đất đai (Land Law)
Luật hành chính (Administrative Law)
Luật lao động (Labour Law)
Luật hôn nhân và gia đình (Marriage and Family Law)
Luật hình sự (Criminal Law)
Luật tố tụng hình sự (Criminal Procedure Law)
Luật tố tụng dân sự (Civil Procedure Law)
Luật kinh tế (Economic Law)
Luật quốc tế (International Law)
xem thêm: https://raovat.congdong.vn/tuyen-sinh-dao-tao-viec-lam/2020/03/8101C651/gioi-giao-tiep-co-hoc-luat-duoc-khong/ (https://raovat.congdong.vn/tuyen-sinh-dao-tao-viec-lam/2020/03/8101C651/gioi-giao-tiep-co-hoc-luat-duoc-khong/)